Płatności

§ V.

Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a. system szybkich płatności PayU. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

b. system płatności PayPal. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

c. Przelew Elektroniczy. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia ze strony internetowej banku.

d. Przelew Tradycyjny. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia ze strony internetowej banku e. płatność przy odbiorze w Sklepie Stacjonarnym

2. W przypadku wybranych towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności lub sposobów dostawy dla złożonego zamówienia, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej.

3. W celu skutecznej realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jego realizację, wskazanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

4. Przy odbiorze przesyłki z Towarem, Klient powinien sprawdzić stan, kompletność oraz zgodność zawartości z Zamówieniem.

5. Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki w przypadku stwierdzenia: uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki; niekompletności przesyłki, niezgodności zawartości z przedmio tem Zamówienia. W każdym powyższym przypadków Klient powinien sporządzić notatkę ze zdarzenia oraz protokół uszkodzeń w obecności dostawcy przesyłki oraz niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie Sprzedawcę.

6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez Klienta i dostawcę przesyłki.

7. Zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania Towaru przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Za wydanie Towaru uważa się odbiór przesyłki przez Klienta osobiście lub od dostawcy wybranego przez Sprzedawcę.


Opcje Demo